Landscape view not supported, please use portrait view!

Politika Privatnosti

Naša firma poštuje privatnost svojih klijenata i posetilaca ove internet stranice i prezentacije. Politika privatnosti daje informacije na koji način se prikupljaju, čuvaju i koriste lični podaci kada posetite našu prezentaciju na internetu. Zadatak jeste da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti dok boravite na našem sajtu. Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti želimo da Vas obavestimo o tome koje informacije JD Properties and Consuting d.o.o. prikuplja prilikom Vaše posete internet prezentaciji i kako se one koriste.

Saglasni ste da se prilikom Vaše posete našem sajtu na web adresi www.jdproperties.rs mogu prikupljati opšte informacije koje se ne koriste kao podaci o ličnosti (što znači da se te informacije ne registruju). Web serveri koji se koriste u tu svrhu mogu sledeće podatke prikupljati: ime Vašeg Internet provajdera, web stranicu sa koje ste nas posetili, web stranice koje posećujete dok ste na našoj stranici, Vašu IP adresu i sl. Ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku i isključivo se koriste radi usavršavanja našeg sajta u pogledu produktivnosti, potrebnih sadržaja i lakog rukovanja i snalaženja na internet prezentaciji.

Molimo Vas da pažljivo proučite politiku privatnosti pre nego počnete sa pregledom internet prezentacije, jer će se odredbe ove politike privatnosti primenjivati na Vas dok ste na našoj internet stranici. Pristupom, pretraživanjem i korišćenjem našeg sajta, potvrđujete da prihvatate politiku privatnosti i saglasni ste sa istom. Ako ne želite da se Vaši podaci koriste kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti, ne bi trebalo da koristite naš sajt.

Korišćenje naše internet prezentacije, kao i svaki Vaš upit, pripada kompletnim uslovima poslovanja našeg preduzeća i uslovima korišćenja sajta, a koji su svi navedeni na sajtu. Molimo Vas da odvojite vreme za pažljivo čitanje istih, jer sadrži bitne uslove i odredbe koji se odnose na Vas kao krajnjeg korisnika usluge koju pružamo.

Koji je naziv naše firme?

Za potrebe Zakona o zaštiti podata o ličnosti, vaše lične podatke prikuplja i obrađuje firma JD Properties and Consuting d.o.o.

Koje informacije prikupljamo?

  • Kada posetite naš sajt, saglasni ste da mi možemo prikupiti: informacije kao što su Vaša IP adresa, tip i verzija Vašeg brauzera (browser) i druge anonimne informacije koje prikupimo prilikom Vašeg korišćenja i pregleda našeg sajta, kako bi nam to pomoglo da poboljšamo naš sajt i usluge koje Vama pružamo.
  • Lične podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, kada ste se registrovali na sajtu ili kada ste nam poslali upit.
  • Prvi put kada se registrujete na sajtu (čak i ako se niste registrovali pre toga), mi ćemo znati ko ste Vi i bićemo u mogućnosti da povežemo informacije koje prikupimo o vašim aktivnostima (preko Interneta, telefona, kompjutera, tablete i sl.) sa Vama.

Podaci o ličnosti se prikupljaju samo ako su nam dostavljeni prilikom registracije, popunjavanjem formulara ili slanjem e-mailova, kao i prilikom slanja drugih upita ili zahteva. Ovakvi podaci se prikupljaju u smislu člana 12 stav 1 tačka 3 u vezi člana 14 stav 2 tačka Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Prikupljeni podaci o ličnosti se vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, u okviru zbirke podataka, a za njih je odgovoran rukovalac podacima. Način korišćenja baze podataka i Vaše informacije prikupljene na opisan način je takav da isti ostaju kod kompanije JD Properties and Consuting d.o.o.

U tom smislu, registracijom na naš portal Vi, kao korisnik, dajete saglasnost da JD Properties and Consuting d.o.o. prikuplja i obrađuje sledeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): Vaše (korisnikove) lične podatke navedene u formi registracije/slanja mail-a i podatke o Vašim (korisničkim) upitima. Pomenuta saglasnost za obradu podataka se daje u svrhu upoznavanja sa Vašim navikama prilikom iznajmljivanja i prometa nepokretnosti, u informativne svrhe, kao i za naše druge potrebe u vezi sa poslovanjem i obavljanjem naše delatnosti.

Vi kao posetilac ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada vaših podataka kao i registracija kod nas. Vi kao posetilac ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete i delimično povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka.

Kao što smo naveli, posetilac ima pravo da u svako doba opozove pismeno pristanak za obradu podataka o ličnosti. U tu svrhu dovoljno je da pošaljete e-mail na našu kontakt e-mail adresu office[at]jdproperties.rs

Šta radimo sa informacijama koje prikupljamo?

Glavni razlog zbog kog koristimo takve informacije (Vaše lične podatke) je u tome da Vam poboljšamo poslovanje i pružanje usluge krajnjem korisniku, kao i da tim putem poboljšamo naše usluge, odnosno da Vam pružimo mogućnost da budete obavešteni o svim dodatnim ponudama i promenama na bolje i u cilju poboljšanja kvaliteta a u vezi sa preduzećem JD Properties and Consulting d.o.o.

Takve informacije takođe koristimo:

  • za odgovaranje na Vaše upite poslate putem sajta;
  • za razvijanje i poboljšanje naših usluga;
  • za statistiku, istraživanje tržišta, ispitivanja i svrhu istraživanja radi upravljanja našim sajtom;
  • za poboljšanje našeg sajta, kao i da obezbedimo da sadržaj koji je predstavljen na sajtu bude na najefikasniji način primenljiv za Vas i Vaš računar, telefon, tablet i sl.;
  • da Vas obavestimo o promenama na našem sajtu ili o promenama naših usluga;
  • za merenje i procenjivanje efikasnosti oglašavanja naših usluga na sajtu;
  • da Vam pružimo informacije o novim i promenjenim uslugama za koje mislimo da mogu Vas zanimaju.

Saglasni ste da možemo zadržati kopije bilo koje korespondencije koju nam pošaljete i mi ćemo zadržati i čuvati podatke o vašoj registraciji. Bilo koje lične podatke koje nam pošaljete i bilo koje informacije iz kojih možemo da Vas identifikujemo, mi zadržavamo i posedujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Sa kim delimo ove informaciju?

Vaše podatke o ličnosti ni na koji način nećemo prosleđivati trećim licima, isključivo ćemo dobijene infomacije koristiti radi unapređenja poslovanja i u skladu sa svim pravila struke i važećim zakonima. Firme koje mi angažujemo u našem poslovanju po bilo kom osnovu, mogu da koriste Vaše lične podatke strogo u skladu sa našim uputstvima i u druge svrhe se ne mogu koristiti, izuzev u nekim slučajevima, ali samo na osnovu zakona, ili na zahtev nadležnog državnog organa. Mi, takođe, zahtevamo od svih lica sa kojima sarađujemo da tretiraju Vaše lične podatke kao poverljive i u skladu sa svim važećim propisima Republike Srbije koji se tiču zaštite podataka o ličnosti.

Gde čuvamo vaše lične podatke?

JD Properties d.o.o., odnosno firma koja rukuje podacima i lice koje podatke obrađuje, preduzima tehničke, kadrovske i organizacione mere bezbednosti da bi zaštitila informacije koje ste učinili dostupnim od nenamerne ili namerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promena ili pristupa istim od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, informacije će biti prosleđivane u kodiranom obliku da bi se sprečila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti podataka stalno se proveravaju u skladu sa tehničkim dostignućima. Nažalost, prenos informacija preko Interneta nije u potpunosti bezbedan. Iako ćemo se potruditi da u svakom slučaju zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati za bezbednost odnosno bezbedno prenošenje bilo kog podatka koji je prenešen na naš sajt ili sa našeg sajta i svaki prenos podataka je na Vaš sopstveni rizik.

Povezivanje sa drugim sajtovima

Može se desiti da se povežete sa drugim sajtovima koji nisu pod našom kontrolom i na koje mi nemamo nikakav uticaj. Nakon što ste napustili naš sajt, saglasni ste da mi ne možemo biti odgovorni za zaštitu, privatnost, poverljivost i sl. za bilo koju informaciju ili podatak koji ste primili sa takvih sajtova.

Promene u našoj Politici privatnosti

Bilo kakvo usaglašavanje ili promene koje unesemo u ovu Politiku privatnosti biće objavljene na našem sajtu, te se preporučuje da s vremena na vreme, isto proverite. Saglasni ste da mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku vršimo adekvatne izmene, takođe i u slučaju promena pozitivnih propisa. Ako imate problem, pitanje ili ideju, molimo Vas da se obratite sa predlogom. Usled neprekidnog razvoja Interneta neophodno je da Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti prilagođavamo s vremena na vreme.

Kako da nas kontaktirate?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našoj Politici privatnosti, kontaktirajte nas na adresu: office[at]jdproperties.rs ili putem kontakt forme na našoj Kontakt strani.